Olaines Bibliotēkas tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2012. gada oktobrim

 

Kad?

 

 

Kas?

 

Kur?
2.okt.-29.dec.

 

Olaines pilsētas 45.jubilejas gadā

 

Novadpētniecība materiālu izstāžu cikls

„Olaine- mums, mēs- Olainei” :

noslēguma izstāde „Olaini veido…”

(Veltīta Olaines personībām)

 

 

 

 

Zemgales 24

 2.-27.okt.

 

„Mācīties nedzīvot mehāniski”
Latviešu rakstniecei Ingai Ābelei - 40

Plaša materiālu izstāde

 

 

 

Zemgales 24

 2.-27.okt.

 

„Atspīdumi”

Latviešu dzejniekam Linardam Taunam

(1922-1963) – 90

Iespieddarbu izstāde

 

 

 

Zemgales 24

 

 

 

Bērnu literatūras nodaļā, Kūdras ielā 16 notiek apjomīgs telpu remonts - bibliotēka lasītājiem ir slēgta. Izstādes un pasākumi oktobrī netiek plānoti.

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: Izstādes, Pasākumi, Pasākums, Izstāde, Olaine