Latviešu dzejniecei Lijai Brīdakai – 80

Grāmatu izstāde „Par spīti grūtumam – laimīgam būt

8.-12.kl.