"Labās zinātkāres dzirksts"

Iespieddarbu izstāde

"Mēs tiksimies atmiņās..."
Tematiska pēcpusdiena bibliotēkā

Ceturtdien, 27.septembrī, plkst.14.00

Zemgales ielā 24