Latviešu rakstniecei Indrai Gubiņai- 85

(Izstāde)