Vācu rakstn. Hermanim Hesem (1877-1962) – 135

 

Plaša iespieddarbu izstāde