Starptautiskajai muzeju dienai veltīta izstāde

(5. - 12. kl.)