„Bet Tu savā mīlestībā

Plauksti daiļāka aizvien”

Mātes dienai veltīta grāmatu izstāde (1.-9.kl.)