Dzintara Soduma (1922-2008)  90 gadu jubilejai veltīta iespieddarbu izstāde