Rakstnieka Andreja Skaiļa (1927 - 2012) 85. dzimšanas dienai veltīta iespieddarbu izstāde