Latviešu rakstnieces Ilzes Indrānes (dzim. 1927.g.) 85 gadu jubilejai dienai veltīta literatūras izstāde