Latviešu dzejnieka Māra Melgalva (1957.-2005.) daiļradei veltīta periodikas materiālu un grāmatu izstāde