Pasākums (1.-12. kl.)

Datums un laiks tiks precizēts