Latviešu rakstnieces Skaidrītes Kaldupes 90 dzimšanas dienai veltīta iespieddarbu izstāde