Kādā 1909. gada jūnija rītā igaunis, izcils starptautisko tiesību eksperts un cara slepenpadomnieks profesors Martenss dodas ceļā no Pērnavas uz Pēterburgu. Nezinādams, tomēr neskaidrās nāves bailēs nojauzdams, ka tas ir viņa pēdējais brauciens, viņš atskatās uz savu dzīvi — no nabagskolas audzēkņa līdz starptautiski ievērojamam politiķim un Nobela miera prēmijas reālam kandidātam — un vienlaikus uz XIX gadsimta beigu un XX gadsimta sākuma vēsturi. Taču visvairāk viņš ieskatās sevī, vētī savus iekšējos konfliktus, sirdsapziņas un šādai karjerai neizbēgamā oportūnisma attiecību vēsturi.

Izcilā igauņu rakstnieka Jāna Krosa (1920—2007) romāns Profesora Martensa aizbraukšana publicēts 1983. gadā un līdz šim tulkots 11 valodās. Latviešu lasītājs varējis iepazīt J. Krosa noveļu krājumu "Ar Klio acīm" un romānus "Ķeizara trakais" un "Lidojums uz vietas".


_ _ _

Grāmatas apraksts no www.atena.lv

Tagi: jaunās grāmatas, Olaine, Jāns Kross