Latviešu dzejniekam Vitautam Ļūdēnam (1937.-2010.) – 75
(Izstāde 1.-4. kl.)