Latviešu rakstnieces Andras Neiburgas 55 gadu jubilejai veltīta iespieddarbu izstāde