„Izdzīvot vairākas dzīves”

Plaša grāmatu un periodikas materiālu izstāde

 

3.-28.janv.

Olaines Bibliotēka

 

_ _ _ _ _

 

„Es esmu visur”

Literatūras izstāde (8.-12. kl.)

 

16.-31.janv.

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa