Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

19.-30.dec.

 

Iespieddarbu izstāde „Sudrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku vakarā”
(1.-4.kl.)

 

_ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēka

17.dec.-18.janv.

 

„Tik balts un kluss…”
Ziemassvētkiem un to tradīcijām veltīta materiālu izlase

 

_ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēka

29.dec.
plkst.14.00

 

Gada noslēgumā – bibliotēkas draugu un grāmatmīļu pēcpusdiena “Man prieks par...”