Latviešu garīdznieka, sabiedriskā darbinieka un rakstnieka Jura Rubeņa 50 gadu jubilejai veltīta iespieddarbu izstāde