Olaines Bibliotēkas tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2011. gada novembrim

 

Kad?

 

 

Kas?

 

Kur?

 

1.nov.-3.dec.

“Gadu simteņu gaismā”

Latviešu rakstnieka, tulkotāja Roalda Dobrovenska 75 gadu jubilejai veltīta periodikas materiālu un grāmatu izstāde 

 

Zemgales 24

 

1.-25. nov.

Literatūras izstāde „Niķi un stiķi”:

Latviešu bērnu rakstniekam Ērikam Kūlim – 70

(1.-4.kl )

 

Kūdras 16

1. nov.-31.marts

Bērnu žūrijas ekspertu grāmatzīmju izstāde
(1.-12.kl.)

Kūdras 16

1.–30.nov.

Sadarbība ar Bērnu žūrijas ekspertiem

(1.-12.kl.)

Kūdras 16

8.-22.nov.

 

 

7.-25. nov.

 

Atzīmējot Latvijas 93.dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu

 

„Brīvības cīņās”

Tematiska materiālu izstāde

 

Iespieddarbu izstāde „Man viņa ir visskaistākā”
(1.–9.kl.)

 

 

 

 

Zemgales 24

 

 

Kūdras 16

9.nov.-3.dec.

“Cilvēciskais un traģiskais”
Krievu rakstnieka Fjodora Dostojevska 190 (1821-1881) gadu jubilejai veltīta literatūras izstāde

 

Zemgales 24

 

 

 

 

15.-19.nov.

 

 

 

14.-18.nov.

 

 

15.nov.
plkst.18.00

 

Piedaloties Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā „Humors Ziemeļos”

 

Tematiska Ziemeļvalstu autoru grāmatu un materiālu izstāde „Ziemeļblāzmas pieskāriens”

Literatūras izstāde
(5.-12.kl.)


Lasījums„Krēslas stundā”
Fragments no Arto Pāsilinnas darba "Zaķa gads"
Ziemeļvalstu autoru grāmatu apskats

 

 

 

 

Zemgales 24

 

 


Kūdras 16

 

 

Zemgales 24

 

Datums un laiks tiks precizēts

Dalība ikgadējā konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv
 (6.–12.kl.)


Kūdras 16

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: Izstādes, Pasākumi, Pasākums, Izstāde, Olaine