Latviešu rakstnieka, tulkotāja Roalda Dobrovenska 75 gadu jubilejai veltīta periodikas materiālu un grāmatu izstāde