Latviešu  rakstnieka Anšlava Eglīša 105 (1906-1993) gadu jubilejai veltīta literatūras izstāde