Literatūras izstāde (8.– 12.kl.), atzīmējot latviešu rakstnieka A. Čaka

(1901-1950) daiļradi