Latviešu rakstnieces A.Brigaderes 150 (1861-1933) gadu jubilejai veltīta literatūras izstāde