Rakstniekam Valdim Rūmniekam – 60
Grāmatu izstāde (1.-9.kl.)