Piektā pieturvieta - Austrālija un Okeānija
Grāmatu izstāde (5.– 12. kl.)