Dzejas grāmatu izstāde veltīta dzejas dienām

(5.–9. kl.)