Iespieddarbu izstāde latviešu dzejnieka, atdzejotāja, literatūrkritiķa Knuta Skujenieka 75 gadu jubilejai