Iespieddarbu izstāde amerikāņu rakstnieka Teodora Draizera 140 (1871-1945) gadu jubilejai