Izstāde īru izcelsmes angļu rakstnieka Bernarda Šova 155 (1856-1950) gadu jubilejai