Latviešu jaunākās oriģināllit. grāmatu izstāde
(5. – 12. kl.)