Literatūras izstāde
Latviešu rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei — 70