Iespieddarbu izstāde
Franču rakstniekam Marselam Prustam — 140 (1871-1922)