Literatūras izstāde
Latviešu rakstniekam, literatūrkritiķim Guntim Berelim — 50