Maija nogalē, pašā ceriņu krāšņuma un reibinošās smaržas pārpilnajā laikā, Olaines Bibliotēka svinēja nozīmīgu jubileju - 45 darba gadus. Svētku pasākums notika Olaines Kultūras centrā.
Svinīgā pasākuma gaitā tika saņemts un pasniegts daudz ziedu, izteikti un saņemti sirsnīgi pateicības un apsveikuma vārdi. Skanēja skaista mūzika, solistu balsis.


...tika sumināti bibliotēkas darbinieki
bibliotēkas vadītāja saņēma Olaines novada domes Atzinības rakstu; bibliotēkas kolektīvs saņēma Olaines Kultūras centra Pateicību; bibliotēkas darbinieki saņēma nelielas piemiņas dāvanas no bibliotēkas.

...tika godināti bibliotēkas ilggadīgie lasītāji
Olaines Bibliotēkas Pateicības un Pagodinājuma rakstus sakarā ar bibliotēkas 45 darba gadu jubileju saņēma:
Uldis Kauliņš – par izrādīto 44 gadus ilgo uzticību, vienmēr draudzīgo un bibliotēku atbalstošo nostāju,
Maiga Mazzālīte - par izrādīto 37 gadus ilgo uzticību, vienmēr draudzīgo un bibliotēku atbalstošo nostāju,
Veneranda Kūliņa - par 43 gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku,
Aija Akmentiņa - par 43 gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku,
Laima Apsīte - par 40 gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku,
Ausma Beļķeviča - par 37 gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku, aktīvu līdzdalību bibliotēkas dzīvē,
Rudīte Babra - par 35 gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku, aktīvo līdzdalību bibliotēkas dzīvē,
Ritma Andersone - par 32 gadus ilgo draudzīgo atbalstu un uzticību, izrādīto lasītprieku,
Jānis Pavlovičs - par 30 gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku un atbalstu,
Ina Velberga - par 22 gadus ilgo draudzīgo atbalstu un uzticību, izrādīto lasītprieku, aktīvu līdzdalību bibliotēkas dzīvē.

...tika godinātas aktīvi lasošās ģimenes
Olaines Bibliotēkas Atzinības rakstus sakarā ar bibliotēkas 45 darba gadu jubileju saņēma lasošās ģimenes, kur grāmatu lasīšanas tradīcijas tiek izkoptas ilgu gadu garumā, kur mīlestība pret grāmatu tiek nodota bērniem un tālāk arī mazbērniem. Tādas mūsu pilsētā ir ļoti daudzas ģimenes, tika atzīmētas dažas no tām: Maigas un Jāņa Gasparoviču, Leonoras un Borisa Koolu, Valerijas un Vladimira Karlinu, Silvijas un Aleksandra Kuzņecovu ģimenes.

Savukārt bibliotēku svētku reizē svinīgi un sirsnīgi sveica Olaines novada iestādes un to struktūrvienības, NVO pārstāvji – audēju pulciņš „Atvasara”, kolēģi no Salaspils novada bibliotēkas, Baložu pilsētas bibliotēkas. Sirsnīgus apsveikumus „neklātienē” bibliotēka saņēma no Siguldas novada bibliotēkas, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas, Saulkrastu bibliotēkas, no Bibliotēku attīstības institūta. Bibliotēku svētkos sveica arī lasītāji: daudz sirsnīgu pateicības vārdu un laba vēlējumu izteica mūsu mīļie lasītāji Uldis Kauliņš, Maiga Mazzālīte, Leonoras un Borisa Koolu ģimene, Intas un Imanta Purviņu ģimene, Arvīds Stepka, Ritma Andersone un daudzi citi.


Apsveikuma vārdus teica bijušie bibliotēkas darbinieki: bibliotēkas pirmā vadītāja Ilze Kalniņa, Ārija Korčagina, Ingrīda Grante, Ludmila Munda, Lilita Seņuta, Mistridija Jegorova.

 

Bibliotēka izsaka pateicību visiem sveicējiem par sirsnību, skaistajiem un interesantajiem sveikumiem, krāšņajiem ziediem, un, galvenais, par laba vēlējumiem. Tie bija skaisti un sirsnīgi svētki, kas ilgi paliks mūsu sirdīs kā lasītprieka un cilvēku savstarpējās draudzīgās attieksmes un uzmanības apliecinājums.


Noslēgumā savā un bibliotēkas kolektīva vārdā izsaku sirsnīgu pateicību visiem, kuri pagodināja mūs ar savu klātbūtni mūsu kopīgajos svētkos; pateicos ikkatram, kurš dažādu iemeslu dēļ nevarēja pie mums ierasties, bet ar savām domām un darbību atbalsta bibliotēku, veicina mūsu sadarbību un attīstību.


Diženais domātājs Marks Aurēlijs teicis ”Pasaule ir pārmaiņas, dzīve – izprašana”.
Novēlu, lai mums visiem ir daudz iespēju augt un pilnveidoties! Lai mēs esam stipri pasaules pārmaiņās un gudri dzīves izprašanā!

Ziņu sagatavoja:
Anastasija Kargapoļceva, Olaines Bibliotēkas vadītāja

Tagi: Pasākumi, Pasākums, jubileja, Olaine