Iespieddarbu izstāde indiešu rakstnieka Rabindranata Tagores (1861-1941) 150 gadu jubilejai