Iespieddarbu izstāde latviešu dzejnieces, prozaiķes, tulkotājas Dagnijas Dreikas 60 gadu jubilejai