Iespieddarbu izstāde

Pirmā pieturvieta – Eiropa

(5.-12. kl.)