Pasākums ar pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu līdzdalību