Iespieddarbu izstāde latviešu dzejnieces, publicistes Andas Līces 70 gadu jubilejai