Iespieddarbu izstāde latviešu rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša (1871-1960) 140 gadu jubilejai