2011. gads, saskaņā ar ES padomes lēmumu, ir Eiropas brīvprātīgā darba gads (Eiropas gads). Eiropas gada pamatmērķis - veicināt un atbalstīt vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības centienus radīt tādus nosacījumus, kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai.

Piedaloties šajās aktivitātēs, Olaines 2. vidusskolas skolēni š.g. 15. un 16. februārī veica brīvprātīgo darbu mūsu bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Brīvprātīgo darbu veica piecas 9.b klases meitenes: Alīna Kozlova, Jūlija Voronova, Jūlija Reinika, Margarita Usova, Ludmila Ivļeva. Meitenes bibliotēkā strādāja divas dienas pa četrām stundām. Viņas kārtoja grāmatas plauktos, līmēja daleņus, atjaunoja lasītāju formulārus. Patiecamies par darbu!

 

Paldies Olaines 2. vidusskolas skolotājai Veltai Šinkarenko par sadarbību.

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: Pasākumi, Olaine, Eiropas Savienība, Brīvprātīgais darbs