2011. gada 20. janvārī Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā notika „Bērnu Žūrijas” 2010. ekspertu noslēguma pasākums „Lasītprieks nav zudis!”.

„Bērnu Žūrija” ir VKKF kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogramma. Tās ietvaros bibliotēkas piedāvā bērniem un jauniešiem atbilstoši vecuma grupai atlasītas grāmatas, kuras ir jāizlasa un jānovērtē. „Bērnu Žūrijā” piedalās 1.-9. klašu skolēni.  

 

Mūsu bibliotēka šajā konkursā piedalās no pašiem pirmsākumiem, jau devīto gadu, un arī šogad turpinājām piedāvāt saviem jaunās paaudzes lasītājiem iespēju kļūt par „Bērnu Žūrijas” ekspertiem.

 

Šogad „Bērnu Žūrijas” lasīšanas maratonā pieteicās 49 eksperti, savukārt līdz finiša taisnei tika 45 lasītāji. Visčaklākie lasītāji bija 5.-7. klašu grupā – 19 eksperti.

 

Ekspertu vērtējums:

1.-2. klašu grupā pirmo vietu piešķīra Māras Cielēnas grāmatai „Divas pastaigas.”

3.-4. klašu grupā pirmo vietu piešķīra Žaka Frīnsa grāmatai „Skolotājs Jāps var visu.”

5.-7. klašu grupā pirmo vietu piešķīra Andrusa Kivirehksa grāmatai „Sirli, Sīms un noslēpumi.”

8.-9. klašu grupā pirmo vietu piešķīra Sūzenas Kolinsas grāmatai „Bada spēles.”

 

Eksperti tika arī aicināti piedalīties zīmējumu un aplikāciju izstādē, kuru var apskatīt bērnu literatūras nodaļā. Tāpat visiem ekspertiem bija iespēja piedalīties konkursā par asprātīgāko un lakoniskāko teicienu , kas raksturotu attieksmi pret lasīšanu, grāmatām, lasītāju. Veiksmīgākie izteicieni tika nosūtīti LNB Bērnu literatūras centram.

 

Olaines novada domes finansējums nodrošināja gan grāmatu iegādi šim projektam, gan arī visus ar projekta norisi un gada noslēgumu saistītos pasākumus. Bibliotēkas vadītāja Anastasija Kargapoļceva un bibliotekāres Maiga Gasparoviča un Sanita Jēgermane bija sagatavojušas gan gardu cienastu, gan pārsteiguma balvas ekspertiem un aktīvākajiem zīmētājiem.

 

Gribas īpaši izcelt un lielu paldies pateikt Olaines 1.vidusskolas 6.a klases skolniekam Sandim Stikānam, kurš Bērnu žūrijā piedalās sešus gadus un 8.c klases skolniecei Veronikai Šteņai, kura piedalās jau septiņus gadus.

 

Liels paldies visiem mūsu lasītājiem, kuri izturēja un tiksimies nākošajā „Bērnu Žūrijā”!

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: Bērnu žūrija, Olaine