Sieviešu dienai un dzejnieces Amandas Aizpurietes 60 gadu jubilejai veltīta periodikas materiālu un grāmatu izstāde