„Cīnītie ir laime”

Latviešu rakstnieka, publicista Miervalda Birzes  90 gadu jubilejai veltīta iespieddarbu izstāde

Zemgales 24, abonements

1.marts-2.apr.

 

„Stāsti, ko sacerējusi dzīve” (8.–12.kl.)

Grāmatu un periodikas materiālu izstāde

Kūdras 16

14.marts-1.apr.