Iespieddarbu izstāde par jauniešu aktuālākajiem jautājumiem un problēmām

(5.–9.kl.)