Dzejas un prozas grāmatu izstāde par mīlestību         

(5.–12.kl.)