Trimdas latviešu rakstnieka Gunara Janovska (1916-2000) 90 gadu jubilejai veltīta periodikas materiālu un grāmatu izstāde