Latviešu rakstnieka Jāņa Akuratera (1876-1937) 135 gadu jubilejai veltīta literatūras izstāde