„Piedzīvojumu virpuļos.

Grāmatu izstāde (8.-12.kl.)

Kūdras 16

3.-24. janv.

 

„Tikai stiprais var būt pieticīgs”

Periodikas materiālu un grāmatu izstāde

Zemgales 24, abonements

4.-29. janv.